CO TO SĄ PRAWA PASAŻERÓW LINII LOTNICZYCH?

Prawa pasażerów linii lotniczych są chronione zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004. Przedmiotowe Rozporządzenie ustanawia wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub przekraczającego 3 godziny opóźnienia lotów.

Do jakich krajów znajdują zastosowanie prawa, określone
w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004

UE oznacza 28 krajów UE oraz Gwadelupę, Francuską Gujanę, Martynikę, Reunion, Islandię, Majottę, wyspę Sint Maarten (Antyle Francuskie), Azory, Maderę i Wyspy Kanaryjskie, oraz Islandię, Norwegię i Szwajcarię.

Co to jest zakłócony lot?

Lot jest traktowany jako zakłócony i możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeśli:

  • - Lot został opóźniony i dotarł do punktu docelowego z opóźnieniem wynoszącym ponad 3 godziny.
  • - Lot został odwołany mniej niż 14 dni przed wylotem.
  • - Linia lotnicza odmówiła Ci wejścia na pokład, ponieważ zabrakło dla Ciebie miejsca w samolocie.

ZAKŁÓCONY LOT?
MOŻESZ MIEĆ PRAWO DO ODSZKODOWANIA — NAWET DO $700

Sprawdź lot

PRAWA PASAŻERÓW LINII LOTNICZYCH W UE ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE

  • - Jeśli Twój lot jest wewnątrzwspólnotowy i jest obsługiwany zarówno przez linię lotniczą z UE, jak i spoza UE
  • - Jeśli Twój lot przylatuje do UE spoza UE i jest obsługiwany przez linię lotniczą z UE
  • - Jeśli Twój lot odlatuje z EU do kraju spoza EU i jest obsługiwany zarówno przez linię lotniczą z UE, jak i spoza UE
  • - Jeśli nie otrzymałeś już świadczeń (odszkodowanie, zmiana trasy, pomoc ze strony linii lotniczej) za problemy związane z lotem podczas przedmiotowej podróży zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa kraju spoza UE.

Trasa Linia lotnicza z UE Linia lotnicza spoza UE
Lot wewnątrzwspólnotowy Ma zastosowanie Ma zastosowanie
Z UE do kraju spoza UE Ma zastosowanie Ma zastosowanie
Z kraju spoza UE do UE Ma zastosowanie Nie ma zastosowania
Z kraju spoza UE do kraju spoza UE Nie ma zastosowania Nie ma zastosowania

WNIOSEK NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 261/2004 — CZY JEST OGRANICZONY TERMIN SKŁADANIA
WNIOSKÓW O ODSZKODOWANIE?

Prawo do odszkodowania na mocy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 może ulec przedawnieniu, ale okres ten waha się w zależności od konkretnego kraju. Musisz pamiętać, że kraj, w którym składasz wniosek, zależy nie od Twojej narodowości, ale od lokalizacji siedziby linii lotniczej lub jaki sąd ma jurysdykcję w sprawach dotyczących tej linii lotniczej

1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 6 lat 10 lat
Belgia Islandia Austria Bułgaria Cypr Łotwa
Polska Holandia Chorwacja Francja Irlandia Litwa
Słowacja Czechy Grecja Wielka Brytania Luksemburg
Słowenia Dania Węgry Malta**
Szwajcaria Estonia Hiszpania
Włochy* Finlandia
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rumunia
Szwecja
  • ** Włochy - 26 miesięcy
  • ** Malta - nieograniczony

JAKĄ KWOTĘ MOGĘ ODZYSKAĆ TYTUŁEM ODSZKODOWANIA
ZA ZAKŁÓCONY LOT?


Jeśli Twój lot odbywał się na dystansie:

Do 1500 km

Możesz dostać:

€250

Jeśli Twój lot odbywał się na dystansie:

Od 1500 do 3500 km

Możesz dostać:

€400

Jeśli Twój lot odbywał się na dystansie:

Ponad 3500 km

Możesz dostać:

€600

KIEDY NIE NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE?

Spóźnienie wynosi mniej niż 3 godziny

Lot był spóźniony, ale dotarł do punktu docelowego z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 3 godziny.

Lot został odwołany więcej niż 14 dni przed wylotem

Jeśli Twój lot został odwołany więcej niż 14 dni przed planowaną datą rejsu, nie masz prawa do odszkodowania.

Strajki i inne zdarzenia

Strajki pracowników linii lotniczych lub na lotnisku, lub różne inne zdarzenia, na które linia lotnicza nie ma wpływu, mogą być traktowane jako wyjątkowe przyczyny, które sprawiają, że pasażerom lotu nie przysługuje odszkodowania.

Złe warunki pogodowe

Jeśli warunki pogodowe na lotnisku odlotu lub przeznaczenia narażają statek powietrzny na niebezpieczeństwo, nie przysługuje Ci odszkodowania za zakłócony lot.

Wady produkcyjne samolotu

W przypadku awarii samolotu z powodu wad produkcyjnych (nie zaś wskutek nienależytej konserwacji), to jest traktowane jako wyjątkowe przyczyny. W tym przypadku nie przysługuje Ci odszkodowania.

Linie lotnicze maja swoją siedzibę poza UE

Jeśli lot był wykonywany do UE, ale przewoźnik ma siedzibę poza UE, nie przysługuje Ci odszkodowania.

ZŁÓŻ WNIOSEK W 3 MINUTY I OTRZYMUJ PRZYSŁUGUJĄCE CI ODSZKODOWANIE
Sprawdź odszkodowanie