Odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład

Domagaj się odszkodowania w wysokości do 600 euro za odmowę wejścia na pokład.

ZAPYTAJ NAS:
JAK ODZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA ODMOWĘ WEJŚCIA NA POKŁAD SAMOLOTU?
Jeśli na Twój lot sprzedano więcej biletów niż miejsc w samolocie, lub odmówiono Ci wejścia na pokład,
nie należy rezygnować z rezerwacji.
NADMIERNA REZERWACJA
a
Odmowa przyjęcia na pokład
NA CZYM POLEGA RÓŻNICA?

Nadmierna rezerwacja biletów lotniczych to praktyka sprzedaży większej liczby biletów niż jest planowanych miejsc w samolocie. Faktycznie, według niektórych szacunków, liczba pasażerów, którzy nie stawiają się na odprawę, wynosi około 5-10%.

Menedżerowie linii lotniczych uważnie obserwują statystyki każdej ze swoich tras i sprzedają jak najwięcej dodatkowych miejsc. Niestety, może to doprowadzić do tego, że pasażerom posiadającym ważne bilety, będzie odmówiono wejścia na pokład. Odmowa wejścia na pokład może być spowodowana wieloma okolicznościami. Jeżeli odmówiono Ci wejścia na pokład nie z Twojej winy, prawo UE gwarantuje rekompensatę za poniesione niedogodności.

Jednak, jeśli odmówiono Ci wejścia na pokład z Twojej winy, te przepisy UE nie mają zastosowania. Prawa pasażerów linii lotniczych są dobrze chronione w Europie dzięki Rozporządzeniu (WE) nr 261. W nim jest wyraźnie napisane: masz prawo do odszkodowania w wysokości do 600 euro, jeśli odmówiono Ci wejścia na pokład wbrew Twojej woli.

Nie wpuszczą Cię na pokład samolotu, jeśli:

Zbyt późno stawisz się na odprawę;
Nie masz wymaganych dokumentów (np. karty pokładowej);
Stwarzasz zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób.
Masz prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości
600 euro, gdy:
(Tylko przypadku przymusowej odmowy wejścia na pokład)
Lot wyleciał z UE (obsługiwany przez dowolne linie lotnicze) lub wylądował w UE;
Nie zrezygnowałeś ze swego miejsca w zamian za vouchery lub inne korzyści;
Nie odmówiono Ci wejścia na pokład z Twojej winy;
Lot był wykonywany w ciągu ostatnich trzech lat;
Nie otrzymałeś od linii lotniczych odszkodowania za nadmierną rezerwację.
JAKIE ODSZKODOWANIE MOGĘ DOSTAĆ ZA NADREZERWACJIĘ LUB ODMOWĘ WEJŚCIA NA POKŁAD W EUROPIE?
Odszkodowanie Dystans
€250 Wszystkie loty na dystansie do 1500 km lub krótsze
€400 Loty wewnątrzwspólnotowe na dystansie ponad 1500 km
€400 Loty pozawspólnotowe na dystansie 1500 — 3500 km
€600 Loty pozawspólnotowe na dystansie ponad 3500 km
Jeśli przedstawiciel linii lotniczych nie wpuszcza Cię na pokład, a nie zrobiłeś
nic złego, nie martw się!
Masz prawa!
Skorzystaj z naszych instrukcji, a my pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie w wysokości do 600 euro na osobę:
1
Nie rezygnuj dobrowolnie ze swego miejsca w zamian za vouchery lub inne korzyści;
2
Nie oddawaj nikomu swojej karty pokładowej ani innych dokumentów;
3
Dowiedz się i nagraj za pomocą aparatu w telefonie, dlaczego odmówiono Ci wejścia na pokład;
4
Poproś o odszkodowanie;
5
Dowiedz się i nagraj za pomocą aparatu w telefonie, kto będzie płacił za jedzenie i picie w przypadku zakłócenia;
6
Poproś linie lotnicze o pokój w hotelu;
7
Zachowaj paragony na wypadek, jeżeli odmowa wejścia na pokład będzie kosztowała Cię dodatkowych pieniędzy;

Aby zapewnić Twojej reklamacji najlepsze szanse na sukces, poniżej wymieniamy dokumenty, które należy dostarczyć, i szczegóły, na które należy zwrócić uwagę:

- Miej przy sobie oryginały dokumentów, związanych z zakłóconym lotem, oraz nowe dokumenty, wydane na wszelkie alternatywne loty, na przykład, bilety elektroniczne i karty pokładowe.
- Zapytaj załogi naziemnej o informacje na temat przyczyn występowania problemu. Rób zrzuty lub zdjęcia wszelkich wiadomości pisemnych.
- Dodaj w kilku słowach opis przerwy w podróży, w tym dokładny czas przybycia do ostatecznego miejsca docelowego.
- Wszelkie informacje, które możesz zebrać (np. zdjęcia tablicy na lotnisku wraz z czasem odlotu, albo jakiekolwiek wiadomości od linii lotniczych, potwierdzające zakłócenie lotu), okażą się przydatne, gdy załączysz je do Twojej reklamacji.

ZŁÓŻ WNIOSEK W 3 MINUTY I OTRZYMUJ PRZYSŁUGUJĄCE CI ODSZKODOWANIE
Sprawdź odszkodowanie
Trasa Linia lotnicza z UE Linia lotnicza spoza UE
Lot wewnątrzwspólnotowy Ma zastosowanie Ma zastosowanie
Z UE do kraju spoza UE Ma zastosowanie Ma zastosowanie
Z kraju spoza UE do UE Ma zastosowanie Nie ma zastosowania
Z kraju spoza UE do kraju spoza UE Nie ma zastosowania Nie ma zastosowania
;