Prijslijst

Voorwaarden

Het aandeel van ClaimOut is een vast bedrag dat aan haar wordt betaald als de klant een compensatie ontvangt.

Gratis diensten

ClaimOut ontvangt de betaling van haar diensten alleen bij succesvolle vordering van de compensatie van de luchtvaartmaatschappij.

Betaling voor onze diensten

Als de compensatie met succes wordt ontvangen, ontvangt ClaimOut geld van de luchtvaartmaatschappij en draagt ​​het over aan de klant, minus de provisie. Het aandeel van ClaimOut is 25%. ClaimOut houdt bovendien relevante belastingen van de klant die niet zijn inbegrepen in het bedrag van de ClaimOut-compensatie, evenals de provisie van de bank voor het overmaken van geld aan de klant.

VOOR CLAIMS DIE ONDERWORPEN ZIJN AAN VERORDENING (EG) nr. 261/2004,
DIENEN DE DIENSTEN TE BETALEN ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
In het geval van vluchten op een afstand van maximaal 1500 km, ontvangt de klant een compensatie van 250 euro, terwijl hij een provisie van 25% moet betalen;
Voor vluchten die bekend staan ​​als binnenlandse vluchten van meer dan 1500 km, evenals vluchten van meer dan 1500 km tot 3500 km, ontvangt de klant een compensatie van 400 euro. Hij zal dus 25% moeten betalen voor de diensten;
Wat betreft de resterende vluchten, die hierboven niet zijn aangegeven, wordt, als de klant recht heeft op 600 euro, 25% van dit bedrag worden afgetrokken als betaling voor de diensten
Met betrekking tot de hierboven genoemde vluchten, in het geval dat de klant geen recht heeft op het ontvangen van 250, 400 of 600 euro, betaalt hij helemaal niet voor de diensten
VOOR ANDERE SOORTEN CLAIMS DIE VERSCHILLEN VAN DE VERKLARINGEN VAN VERORDENING (EG) nr. 261,
WORDEN KOSTEN VOOR DE DIENSTEN ALS VOLGD BEPAALD:
Als de klant een compensatie ontvangt van 201-300 euro voor de vlucht, moet hij 25% van het bedrag van de compensatie betalen;
Als de klant een compensatie ontvangt van 301-400 euro voor de vlucht, moet hij 25% van het bedrag van de compensatie betalen;
Als de klant een compensatie ontvangt van 401-500 euro voor de vlucht , moet hij 25% van het bedrag van de compensatie betalen;
Als de klant een compensatie ontvangt voor de vlucht ten bedrage van 501-600 euro voor de vlucht , moet hij 25% van het bedrag van de compensatie betalen;
Als de klant een compensatie ontvangt voor de vlucht ten bedrage van 601-800 euro voor de vlucht, moet hij 25% van het bedrag van de compensatie betalen;
Als de klant een compensatie ontvangt van 801-1000 euro voor de vlucht, moet hij 25% van het bedrag van de compensatie betalen;

Compensatiegarantie

De klant heeft de garantie dat ClaimOut te allen tijde voor de juistheid en billijkheid van de aan hem verschuldigde compensatie zal zorgen. Als aan alle aanvraagcriteria is voldaan in overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 261/2004, ontvangt de klant het overeenkomstige bedrag in euro's van ClaimOut.

Voor een meer gedetailleerde verduidelijking wordt alle compensatie die voortvloeit uit de toepassing van Verordening (EG) nr. 261/2004 betaald in euro's.

De compensatie die wordt ontvangen als gevolg van de acties van ClaimOut wordt dus berekend met volledige duidelijkheid. Hierdoor zal de klant met voldoende vertrouwen kunnen verifiëren dat ClaimOut zijn verplichtingen conform Verordening (EG) nr. 261/2004 is nagekomen.

Compensatie voor internationale overschrijving

Extra provisies en kosten in verband met overschrijvingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van ClaimOut. Ondanks het feit dat in de meeste gevallen wordt verwacht dat het bedrag van dergelijke kosten niet hetzelfde of overeenstemmend zal zijn, behouden wij ons het recht voor om hiervoor geen verantwoordelijkheid te dragen vanwege verschillen in het bankbeleid.

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en andere belastingen

Alle prijzen en toeslagen op de prijslijst van ClaimOut zijn exclusief extra belastingen, zoals btw of andere toeslagen of soorten belastingen, die namens ons worden gemaakt. De vermelde bedragen zijn de enige kosten die u moet betalen en worden bij ontvangst van uw compensatie afgetrokken.

Prijs bijgewerkt: 06/01/2019