Τιμοκατάλογο

Όροι

Το μερίδιο της Εταιρείας ClaimOut είναι ένα σταθερό ποσό που καταβάλλεται σε αυτήν σε περίπτωση παραλαβής της αποζημίωσης από τον πελάτη.

Δωρεάν υπηρεσίες

Η Claimоut λαμβάνει αμοιβή μόνο σε περίπτωση επιτυχής ανάκτηση της αποζημίωσης από αεροπορική εταιρεία.

Η αμοιβή για τις υπηρεσίες μας

Αν η αποζημίωση παραληφθεί με επιτυχία, η ClaimOut λαμβάνει χρήματα από την αεροπορική εταιρεία και τα μεταφέρει στον πελάτη, μείον την αμοιβή της. Το μερίδιο της εταιρείας ClaimOut είναι τα 25%. Η Claimоut επιπρόσθετα παρακρατεί σχετικούς φόρους από τον πελάτη που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό της αμοιβής της Claimоut, καθώς και τη προμήθεια της τράπεζας για τη μεταφορά χρημάτων στον πελάτη.

ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 261,
Η ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΌΡΟΥΣ:
Σε περίπτωση πτήσεων σε απόσταση λιγότερα από 1500 χλμ. ο πελάτης λαμβάνει αποζημίωση ύψους τα 250 ευρώ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να πληρώσει τέλος της συναλλαγής ύψους 25%,
Για πτήσεις γνωστές ως εσωτερικές άνω των 1.500 χλμ., καθώς και πτήσεις από 1.500 χλμ. έως 3.500 χλμ., ο πελάτης θα λάβει αποζημίωση ύψους 400 ευρώ. Έτσι, θα πρέπει να πληρώσει για την υπηρεσία τα 25%.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες πτήσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται πάνω, εάν ο πελάτης δικαιούται να λάβει 600 ευρώ, τα 25% αυτού του ποσού αφαιρείται ως πληρωμή για την υπηρεσία,
Όσον αφορά προαναφερόμενες πτήσεις, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν δικαιούται να λάβει 250, 400 ή 600 ευρώ, δεν πληρώνει καθόλου για την υπηρεσία,
ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 261, Η ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ:
Εάν ο πελάτης θα λάβει αποζημίωση για την πτήση ύψους 201-300 ευρώ, θα πρέπει να καταβάλει τα 25% από το ποσό της αποζημίωσης για την υπηρεσία,
Εάν ο πελάτης θα λάβει αποζημίωση για την πτήση ύψους 301-400 ευρώ, θα καταβάλει τα τέλη για εξυπηρέτηση τα 25%,
Σε περίπτωση, εάν ο πελάτης θα λάβει αποζημίωση για την πτήση ύψους 401-500 ευρώ, ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει για την υπηρεσία τα 25%,
Εάν ο πελάτης θα λάβει αποζημίωση για την πτήση ύψους 501-600 ευρώ, θα του επιβληθεί το τέλος υπηρεσίας ύψους 25%,
Εάν ο πελάτης θα λάβει αποζημίωση για την πτήση ύψους 601-800 ευρώ, πρέπει να προσφερθεί να πληρώσει 25%,
Εάν ο πελάτης θα λάβει αποζημίωση για την πτήση ύψους 801-1000 ευρώ, θα καταβάλει τα τέλη για εξυπηρέτηση τα 25%,

Εγγύηση του ποσού αποζημίωσης

Ο πελάτης εγγυάται, ότι ανά πάσα στιγμή από την εταιρεία Claimоut θα εξασφαλίσει την ορθότητα και δικαιοσύνη της αποζημίωσης που του οφείλεται. Αν όλα τα κριτήρια για τις αιτήσεις θα πληρούνται σύμφωνα με το Διάταγμα ΕК 261, ο πελάτης θα λάβει από Claimout το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ.

Για πιο λεπτομερέστερη διευκρίνιση, όλες οι αποζημιώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του Διατάγματος ΕК 261 θα καταβληθούν σε ευρώ.

Επομένως, η αποζημίωση που λαμβάνεται ως αποτέλεσμα των πράξεων της ClaimOut θα υπολογίζεται με πλήρη σαφήνεια. Χάρη σε αυτό, ο πελάτης θα είναι σε θέση να επαληθεύσει με αρκετή εμπιστοσύνη ότι η Claimout έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Διάταγμα ΕК 261.

Προμήθεια διεθνής τραπεζικής μεταφοράς

Τα πρόσθετα τέλη και τα έξοδα που σχετίζονται με τις τραπεζικές μεταφορές δεν αποτελούν ευθύνη της Claimоut. Παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αναμένεται ότι το ποσό αυτών των εξόδων δεν θα είναι το ίδιο ή αντίστοιχο, διατηρούμε το δικαίωμα να μην αναλάβουμε ευθύνη λόγω των διαφορών στην πολιτική της τράπεζας.

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και άλλοι φόροι

Όλες οι τιμές και τα τέλη που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο της ClaimOut δεν περιλαμβάνουν πρόσθετους φόρους, όπως ΦΠΑ ή τα άλλα τέλη ή είδη φορολογίας, που γίνονται για λογαριασμό μας. Τα ποσά που αναφέρονται θα είναι τα μόνα τέλη που θα πρέπει να πληρώσετε και θα αφαιρεθούν από την αποζημίωσή σας κατά την παραλαβή της.

Η τιμή ενημερώθηκε: 01/06/2019