Hüvitis jätkulennust mahajäämise korral

Nõudke kuni 600 eurot hüvitist kui olete oma jätkulennust maha jäänud.

Mis juhtus?
Lennu lähtekoht
Lõppsihtkoht
TE KÜSITE MEILT:
MIDA KUJUTAB ENDAST JÄTKULENNUST MAHAJÄÄMISE KORRAL SAADAV HÜVITIS?

Jätkulend ei ole otselend. Kuigi need lennud on ostetud sama broneeringuga, sisaldavad nad lende või „jätke“ läbi teiste lennujaamade. Kui ühel teie lendudest midagi juhtub, võite oma jätkulennust maha jääda.

Väljavõte EL määrusest EÜ 261:

Kuigi mahajäädud lendude jaoks ei ole eraldi kategooriat, siis juhul kui lennufirma sundis teid lendude hilinemise, tühistamise või pardalevõtmisest keeldumisega jätkulennust maha jääma, saate te siiski hüvitist taotleda.

Teil on õigus jätkulennust mahajäämisel hüvitist saada, kui:
Te jäite jätkulennust maha lennu hilinemise, tühistamise või ülebroneerimise tõttu;
Lennu hilinemise korral: jätkulennust mahajäämise tõttu jõudsite te oma lõppsihtkohta üle 3-tunnise hilinemisega;
Teie jätkulennud kuulusid sama broneeringu alla, mitte ei olnud eraldi ostetud;
Lend väljus EList (kõik lennufirmad) või maandus ELis;
Põhjus, mille tõttu te jätkulennust maha jäite, allus lennufirma kontrollile (näiteks lennufirma töötajate streigid või tehnilised raskused);
Te ei jäänud jätkulennust maha põhjusel, mis oli teie kontrolli all: te jõudsite liiga hilja värava juurde või ei olnud teie dokumendid korras;
Need probleemid tekkisid lennul, mis toimus kuni kolm aastat tagasi.
Pidage meeles!
Pole oluline, kas lennufirma tagas teile uue lennu.
KUIDAS MA ARU SAAN:
KAS JÄTKULENNUD KUULUSID ÜHE BRONEERINGU ALLA?

Jätkulennust mahajäämise puhul saab hüvitist ainult siis kui mõlemad lennud kuulusid sama broneeringu alla. See tähendab, et te broneerisite ühe marsruudi oma lähtekohast sihtkohta ning lennufirma väljastas teile pileti ümberistumis(t)ega lennule. Enamasti on jätkulennud sama lennufirmaga, aga alati see nii pole.

Millistel juhtudel kohaldub EÜ 261:
EÜ 261 määrus kehtib kõikide Euroopa-siseste lendude puhul, hoolimata sellest, kust reisija pärit on. See hõlmab kõiki lende, mis väljuvad Euroopa lennujaamadest ning neid Euroopa lennufirmade lende, mis maanduvad Euroopas.

Kui palju jätkulennust mahajäämisel hüvitist saab?

2 tundi
2-3 tundi 3-4 tundi
4 tundi
Ei saabunudki Vahemaa
€125 €250 €250 €250 €250 Kõik lennud 1500 km või alla selle
€200 €200 €400 €400 €400 Euroopa Liidu sisesed lennud üle 1500 km
€200 €200 €400 €400 €400 EL välised lennud, pikkusega 1500-3500 km
€300 €300 €300 €600 €600 EL välised lennud, pikkusega üle 3500 km
Kuidas jätkulendude puhul vahemaad arvutatakse

Kui te jätkulennust mahajäämisega seoses hüvitist küsite, on oluline reisi kogupikkus, mitte selle lennu pikkus, millest maha jäädi.
Kui lennufirma põhjustab jätkulennust mahajäämise, vastutab ta kõikide oma lendude eest, isegi kui saabuti enne õnnetust. Nad vastutavad kõikide järgnevate lendude eest, mida see mõjutab, isegi kui nende puhul on vedajaks teine lennufirma.

MIS JUHTUDEL EÜ 261 KOHALDUB
Kui te jäite jätkulennust maha lennufirma süü tõttu, peab lennufirma teile tegema uue broneeringu järgmisele saadaolevale lennule teie sihtkohta;
Kui jätkulennust mahajäämine tähendab, et see lend ei täida enam teie algse reisiplaani eesmärke, võite kasutada ka oma õigust tagasimakse saamiseks.
See õigus jõustub kui teie lend hilineb viis tundi või enam, kui teie lend tühistatakse või kui teid keeldutakse ülebroneerimise tõttu pardale võtmast.
Määruse selle osa alusel võite te küsida lennufirmalt, et teile pakutaks tagasilendu esimesse väljumiskohta ning tagasimakset tegemata reisi eest.
EÜ 261 väljendab selgelt, et tagasimakse peab tegema ka teekonna nende osade eest, mis on juba läbitud, juhul kui lend ei täida enam oma algset eesmärki. See on eriti asjakohane reisijate puhul, kes peavad tegema ümberistumise, nad on enne tõrke tekkimist osa marsruudist juba läbinud.
ClaimOut teeb nõude esitamise protsessi lihtsaks
Pange kirja mõningad andmed oma lendude kohta
Me kontrollime andmed üle ja teeme ära juhtumipõhise ettevalmistustöö
Me peame teie nimel kõiki läbirääkimisi lennufirmaga
ESITAGE AVALDUS 3 MINUTIGA JA SAAGE HÜVITIS, MILLELE TEIL ON ÕIGUS
Kontrollige hüvitist
Teekond EL lennufirma Muu piirkonna lennufirma
Euroopa Liidust Euroopa Liitu Kaetakse Kaetakse
Euroopa Liidust väljapoole Kaetakse Kaetakse
Muust piirkonnast Euroopa Liitu Kaetakse Ei kaeta
Väljastpoolt ELi samuti EL-välisesse piirkonda Ei kaeta Ei kaeta
;