Hüvitis lennu hilinemise eest

Nõudke lennu hilinemise eest kuni 600 eurot hüvitist.

TE KÜSITE MEILT:
MIS JUHTUDEL ON ÕIGUS LENNU HILINEMISE EEST HÜVITIST SAADA?
Te saate lennu hilinemise eest hüvitist nõuda, kui täidetud on järgnevad kolm tingimust:
Teie lend hilines
Lend loetakse hilinenuks kui lõppsihtkohta maanduti üle 3 tunni hiljem.
Teie hilinenud lend väljus EList/saabus Eli
Teie hilinenud lend väljus Euroopa Liidust, oli EL-sisene või saabus ELi ja vedajaks oli EL lennufirma.
Üksikasjad
Lennu hilinemine oli lennufirma süü
Ärge unustage, et hüvitist võib saada vaid siis, kui hilinemise eest vastutab lennufirma.
Üksikasjad

EELISED CLAIMOUTIGA TÖÖTAMISEL

Vahetu
Me kaitseme teie huvisid.
Säästke oma aega ja närve.
Me aitame teid.
Kiire
Aega kulub vaid 3 minutit. Jätke vaid mõningad lennu- ning kontaktandmed ja meie töötajad vaatavad teie nõude kiiresti läbi.
Turvaline
Kui me ei võida, ei maksa te midagi! Ilma riski, vaeva ja stressita. Me kanname teile raha, millest arvestame maha meie edukustasu 25%.
Ülemaailmne
Me aitame teil teie nõuded rahaks muuta ning teeme seda üle kogu maailma, sõbralikult ja kompetentselt.
TE KÜSITE MEILT:
MIS SEADUS KAITSEB MEIE ÕIGUSI NEID ÕIGUSI RIKKUVATE LENNUFIRMADE OSAS?

Lennud hilinevad, aga see ei tähenda, et te peaksite seda aktsepteerima. Lennureisijate õigusi käsitlevat seadust teatakse ametlikult kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 261/2004, 11. veebruaril 2004. See on Euroopa seadus, mis nõuab lennufirmadelt suurte hilinemiste, lendude tühistamise ja reisijate pardale mittelubamise korral hüvitiste maksmist.

Reisijatele, kes lendavad EL lendudega, mille puhul kohaldub EÜ 261, peab üle kolmetunniste hilinemiste puhul maksma hüvitist kuni 600 eurot.

Kuni 600 eurot hüvitist.
Kui me ei võida, siis te ei maksa.
Me töötame kiiresti.
Oleme alati teiega ühenduses.
ESITAGE AVALDUS 3 MINUTIGA JA SAAGE HÜVITIS, MILLELE TEIL ON ÕIGUS
Kontrollige hüvitist
Teekond EL lennufirma Muu piirkonna lennufirma
Euroopa Liidust Euroopa Liitu Kaetakse Kaetakse
Euroopa Liidust väljapoole Kaetakse Kaetakse
Muust piirkonnast Euroopa Liitu Kaetakse Ei kaeta
Väljastpoolt ELi samuti EL-välisesse piirkonda Ei kaeta Ei kaeta

MIS JUHTUDEL EI OLE TEIL ÕIGUST LENNUHÜVITISELE?

Hilinemine alla 3 tunni
Lend tühistati rohkem kui 14 päeva enne toimumist
Streigid ja vahejuhtumid
Halvad ilmaolud
Lennuki tootmisvead
EL-väline lend/lennufirma
Täiendav teave: TEIE PÕHIÕIGUSED
;