MIS ON LENNUREISIJATE ÕIGUSED?

Lennureisijate õigusi kaitseb määrus (EÜ) 261/2004. See määrus tagab reisijatele üldised õigused lennuhüvitise saamiseks juhul kui lend hilineb üle 3 tunni, tühistatakse või broneeritakse üle.

Mis riikide suhtes määrus
(EÜ) 261/2004 kohaldub?

Euroopa Liit tähendab 28 EL riiki, kaasa arvatud Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Prantsuse Antillid), Assoorid, Madeira ja Kanaari saared, samuti ka Island, Norra ja Šveits.

Mis on häiritud lend?

Lendu loetakse häirituks ja te saate nõuda selle eest hüvitist, kui:

  • Lend hilines ning saabus sihtkohta üle 3-tunnise hilinemisega.
  • Lend tühistati vähem kui 14 päeva enne väljumist.
  • Lennufirma keeldus teid pardale võtmast, sest lennukis ei olnud vabu kohti.

HÄIRITUD LEND?
TEIL VÕIB OLLA ÕIGUS HÜVITISELE - SUURUSES KUNI 600 EUROT

Kontrollige lendu

EL LENNUREISIJATE ÕIGUSED KOHALDUVAD

  • Kui teie lend toimub ELi piires ja seda teenindab kas ELi või muu piirkonna lennufirma.
  • Kui teie lend saabub ELi väljastpoolt ELi ja seda teenindab ELi lennufirma.
  • Kui teie lend väljub EList kolmandasse riiki ja seda teenindab ELi või muu piirkonna lennufirma.
  • Kui te ei ole juba saanud hüvitist (rahaline hüvitis, marsruudi muutmine, abi lennufirmalt) lennuga seotud probleemide tõttu muu piirkonna (mitte EL) asjakohaste õigusaktide alusel.

Teekond EL lennufirma Muu piirkonna lennufirma
Euroopa Liidust Euroopa Liitu Kaetakse Kaetakse
Euroopa Liidust väljapoole Kaetakse Kaetakse
Muust piirkonnast Euroopa Liitu Kaetakse Ei kaeta
Väljastpoolt ELi samuti EL-välisesse piirkonda Ei kaeta Ei kaeta

NÕUDE ESITAMINE EÜ 261 ALUSEL - KAS NÕUDE ESITAMISEKS
ON AJALIMIIT?

Teie õigus saada hüvitist EÜ 261 alusel küll aegub, kuid ajalimiit on riigiti erinev. Pange tähele, et riiki, kus te hüvitist taotlete, ei määra mitte teie kodakondsus vaid see, kus asub lennufirma peakorter või millise kohtu pädevusse lennufirmaga seotud juhtumid kuuluvad.

1 aasta 2 aasta 3 aastat 5 aastat 6 aastat 10 aastat
Belgia Island Austria Bulgaaria Küpros Läti
Poola Holland Horvaatia Prantsusmaa Iirimaa Leedu
Slovakkia Tšehhi Vabariik Kreeka Ühendkuningriik Luksemburg
Sloveenia Taani Ungari Malta**
Šveits Eesti Hispaania
Itaalia* Soome
Saksamaa
Norra
Portugal
Rumeenia
Rootsi
  • ** Itaalia - 26 kuud
  • ** Malta - Piiramatu

KUI PALJU VÕITE TE HÄIRITUD LENNU
PUHUL HÜVITIST SAADA?


Kui teie lennu pikkus oli

Kuni 1500 km

Te võite saada:

€250

Kui teie lennu pikkus oli

1500-3500 km

Te võite saada:

€400

Kui teie lennu pikkus oli

Üle 3500 km

Te võite saada:

€600

MIS JUHTUDEL EI OLE TEIL ÕIGUST LENNUHÜVITISELE?

Hilinemine alla 3 tunni

Teie lend hilines, aga saabus lõppsihtkohta vähem kui 3-tunnise hilinemisega.

Lend tühistati rohkem kui 14 päeva enne toimumist

Kui teie lend tühistati rohkem kui 14 päeva enne plaanijärgset saabumiskuupäeva, ei ole selle lennu eest õigust lennuhüvitist saada.

Streigid ja vahejuhtumid

Streike lennufirmas või lennujaamas, või mitmesuguseid muid juhtumeid, mida lennufirma kontrollida ei saa, loetakse erakorralisteks asjaoludeks, mistõttu ei ole selle lennu eest õigust hüvitist saada.

Halvad ilmaolud

Kui ilmaolud lähtelennujaamas või sihtkohas muudavad õhusõiduki juhtimise ohtlikuks, ei ole teil selle häiritud lennu eest õigust hüvitist saada.

Lennukite tootmisvead

Kui lennukil on rike tootmisvea (ja mitte hooldusvea) tõttu, loetakse seda erakorraliseks asjaoluks. Seetõttu ei ole selle lennu eest õigust hüvitist saada.

EL-väline lend/lennufirma

Kui te lendate Euroopa Liitu, aga teie vedaja ei ole ELis registreeritud, ei ole selle lennu eest õigust hüvitist saada.

ESITAGE AVALDUS 3 MINUTIGA JA SAAGE HÜVITIS, MILLELE TEIL ON ÕIGUS
Kontrollige hüvitist