Ceník

Podmínky

Podíl společnosti ClaimOut představuje pevnou částku zaplacenou jí v případě, že obdrží náhradu od svého klienta.

Služby zdarma

Claimout obdrží odměnu pouze v případě úspěšného vymáhání odškodnění od letecké společnosti.

Poplatek za naše služby

V případě úspěšného získání odškodnění, ClaimOut obdrží peníze od letecké společnosti a převede je klientovi po odečtení své odměny. Podíl společnosti ClaimOut je 25%. Claimоut navíc srazí od klienta příslušné daně, které nejsou zahrnuty ve výši odměny společnosti ClaimOut, a také poplatky bance za převod peněz zákazníkovi.

U REKLAMACÍ, KTERÉ SPADAJÍ DO NRady (ES) 261,
JE POPLATEK ZA SLUŽBU ÚČTOVÁN V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI:
V případě letů na vzdálenost ne více než 1500 km klient obdrží náhradu ve výši 250 eur, a to bude muset zaplatit servisní poplatek ve výši 25%;
Za lety známé jako vnitrostátní lety nad 1500 km a lety nad 1 500 km do 3 500 km obdrží klient náhradu ve výši 400 EUR. Bude tedy muset za službu zaplatit 25%;
Pokud jde o zbývající lety, které nejsou uvedeny výše, pokud má klient nárok na 600 EUR, 25% z této částky se odečte jako servisní poplatek;
Pokud jde o výše uvedené lety, v případě, že klient nemá právo na získání 250, 400 nebo 600 EUR, za službu vůbec neplatí.
U JINÝCH TYPŮ NÁROKŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V Rady (ES) 261,
JE POPLATEK ZA SLUŽBU ULOŽEN V NÁSLEDUJÍCÍ VÝŠI:
V případě, že klient obdrží náhradu za let ve výši 201-300 eur, bude muset zaplatit 25% z částky odškodnění za službu;
Pokud zákazník obdrží náhradu za let ve výši 301-400 EUR, zaplatí poplatek za službu ve výši 25%;
V případě, že zákazník obdrží náhradu za let ve výši 401-500 EUR, musí zákazník zaplatit službu ve výši 25%;
Pokud zákazník obdrží platbu za let ve výši 501-600 EUR, bude účtován poplatek za službu ve výši 25%;
Pokud zákazník obdrží náhradu za let ve výši 601-800 EUR, musí zaplatit 25%;
V případě, že klient obdrží náhradu za let ve výši 801-1000 euro, se platí poplatek za službu ve výši 25%.

Záruka částky odškodnění

Zákazník obdrží záruku, že společností Claimout bude kdykoli zajištěna správnost a spravedlnost odškodnění, které mu dluží. Pokud všechna kritéria žádosti budou provedeny v souladu s Vyhláškou EC261, pak zákazník obdrží od Claimоut příslušnou částku v eurech.

Pro podrobnější vysvětlení budou veškeré náhrady vyplývající z uplatňování nařízení EC261 vyplaceny v eurech.

Kompenzace získaná v důsledku akcí Claimout je tedy vypočtena s naprostou jasností. Díky tomu se klient bude schopen s dostatečnou jistotou ověřit, zda společnost Claimоut splnila své závazky v souladu s nařízením ES 261.

Poplatek za mezinárodní bankovní převod

Dodatečné provize a náklady spojené s bankovními převody nejsou zahrnuty do působnosti společnosti Claimout. I přes to, že ve většině případů se očekává, že velikost těchto výdajů neměla být stejná nebo odpovídající, vyhrazujeme si právo nenést za to odpovědnost v souvislosti s rozdíly v politice banky.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a další daně

Všechny ceny a poplatky uvedené v ceníku společnosti ClaimOut, nezahrnují dodatečné daně, například DPH nebo další poplatky nebo druhy zdanění, které jsou vybírány naším jménem. Uvedené částky budou jedinými poplatky, které budete muset zaplatit, a budou odečteny z vaší náhrady po obdržení.

Cena aktualizována: 01.06.2019