Ценоразпис

Условия

Дялът на компанията ClaimOut представлява фиксирана сума, изплащана на нея в случай на получаване на компенсация от нейния клиент.

Безплатни услуги

Claimоut получава възнаграждение само в случай на успешно събиране на компенсация от авиокомпанията.

Плащане на нашите услуги

В случай на успешно получаване на компенсацията, ClaimOut получава парични средства от авиокомпанията и ги прехвърля на клиента с приспадане на своето възнаграждение. Дялът на компанията ClaimOut е 25%. Claimоut допълнително удържа от клиента съответните данъци, не включени в големината на възнаграждението на компанията ClaimOut, а също така комисия на банката за превод на парите на клиента.

ЗА РЕКЛАМАЦИИ, ПОДПАДАЩИ ПОД РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 261/2004,
ПЛАЩАНЕТО ЗА УСЛУГАТА СЕ СЪБИРА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
В случай на полети за разстояние не повече от 1500 км клиентът получава компенсация в големина 250 евро, при което той ще е длъжен да заплати сервизен сбор в големина 25%;
За полети, известни като полети за вътешно съобщение на разстояние над 1500 км, а също така полети на разстояние от 1500 км до 3500 км, клиентът ще получи компенсация в големина 400 евро. По такъв начин, той ще е длъжен да заплати за услугата 25%;
Що се касае останалите олети, които не са посочени горе, то, ако клиентът има право за получаване на 600 евро, от тази сума се приспадат 25% като плащане за услугата;
По отношение на посочените горе полети, в този случай, ако клиентът няма права за получаване на нито 250, нито 400, нито 600 евро, той не плаща за услугата напълно.
ЗА ДРУГИ ВИДОВЕ ВЗЕМАНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В РЕГУЛАЦИЯТА (ЕО) 261/2004 ТАКСА ЗА УСЛУГАТА, ЗАПИСВА В СЛЕДНИЯ РАЗМЕР:
В случай, ако клиентът получава компенсация за прелитане в големина 201-300 евро, той ще е длъжен да заплати 25% от сумата на компенсацията за услугата;
Ако клиентът получава компенсация за прелитане в големина 301-400 евро, той плаща сбор за обслужване в големина 25%;
В случай, ако клиентът получава компенсация за прелитане в големина 401-500 евро, клиентът е длъжен да плати услугата в големина 25%;
Ако клиентът получава компенсация за прелитане в големина 501-600 евро, от него се събира плащане за услугата в големина 25%;
Ако клиентът получава компенсация за прелитане в големина 601-800 евро, той е длъжен да предложи да плати 25%;
В случай, ако клиентът получава компенсация за прелитане в големина 801-1000 евро, той заплаща сбор за обслужване в големина 25%.

Гаранция на сумата на компенсацията

Клиентът получава гаранция за това, че по всяко време от компанията Claimоut ще бъде осигурена правилността и справедливостта на полагащата му се компенсация. Ако всички критерии на заявката бъдат изпълнени в съответствие с Постановление EC261, то клиентът ще получи от Claimоut съответната сума в евро.

За по-детайлно уточняване, всички компенсации, явяващи се резултат от прилагане на Постановлението EC261, ще се изплащат в евро.

По такъв начин, компенсацията, получена в резултат на действията на ClaimOut, се изчислява с пълна ясност. Благодарение на това клиентът ще може с достатъчен дял на сигурност да провери, изпълнила ли е компанията Claimоut своите задължения в съответствие с Постановление на EC 261.

Комисия за международен банкови превод

Допълнителните комисионни и разходите, свъзани с банковските преводи, не влизат в областта на отговорност Claimоut. Без оглед на това, че в мнозинството случаи се очаква, че величината на такива разходи няма да е еднаква или съответствуваща, ние оставяме за собе си правото да не носим за това отговорност във връзка с различията в политиката на банката.

Данък добавена стойност (ДДС) и други данъци

Всички цени и сборове, изброени в ценоразписа на компанията ClaimOut, не подразбират допълнителни данъци, такива като ДДС или други сборове или видове данъчно облагане, осъществявани от наше име. Изброените суми ще бъдат единствени сборове, които вие ще сте длъжни да платите, и ще бъдат приспаднати от вашата компенсация при нейно получаване.

Цената е обновена: 01.VI.2019