Компенсация за пропусната връзка на полетите

Искайте до 600 евро като компенсация, ако вие сте пропуснали скачения полет.

ЗАПИТАЙТЕ НИ:
КАКВО Е КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРОПУСНАТО СКАЧВАНЕ?

Полет с прехвърляне или скачен полет не е пряк полет. Без оглед на това, че билетите за тези полети се придобиват наведнаж, те включват полети или "скачвания" в други летища по пътя на следване. Ако нещо прекъсва единия от вашите полети, вие може да изгубите скачването.

Извадка от Постановлението на ЕС, EО 261:

Без оглед на отсъствие на някаква конкретна категория компенсация за изпуснати полети, ако авиокомпанията ви принуди да пропуснете скачения полет поради негово задържане, отмяна или отказ за качване, вие все едно може да подадете заявление за компенсация.

Вие имате право за компенсация за отмяна на полета, ако:
Вие сте пропуснали прехвърляне поради задържане на полета, негова отмяна или поради свръхрезервиране;
В случай на задържане на полета: Изпуснатото скачване докара до това, че вие повече от три часа сте закъсняли с пристигане в крайната дестинация;
Вашите скачени полети са били част от една и съща резервация, а не се придобивали отделно;
Полетът излита в ЕС (с всяка авиокомпания) или каца в ЕС;
Прекъсването на полета, докарало до това, че вие сте закъсняли за прехвърляне, се е намирало под контрола на авиокомпанията (например, стачка на сътрудниците на авиокомпанията или технически трудности);
Вие сте закъсняли за прехвърляне не по ваша вина, например, появили се прекалено късно край изхода за качване, или вашите документи не са били в ред;
Вие сте се сблъскали с тези проблеми по време на полет с тригодишна давност.
Запомнете!
Няма значение, предостави ли ви авиокомпанията резервен полет.
КАК АЗ МОГА ДА РАЗБЕРА:
СКАЧЕНИТЕ ПОЛЕТИ БИЛИ ЛИ СА ЧАСТ ОТ ЕДНА РЕЗЕРВАЦИЯ?

Изпуснатите скачвания са валидни само в този случай, ако двата полета се изпълнявали в рамките на една и съща резервация. Това означава, че вие сте резервирали едно пътуване от мястото на отпътуване до мястото на пристигане, и авиокомпанията ви изписа билет за скачени полети. Най-често скачените полети се изпълняват от една и съща авиокомпания, но това не винаги е така.

В какви случаи се прилага Постановлението на EО 261:
Правилата на това Постановление се прилагат към всички пътници на полети в ганиците на Европа - независимо от това, откъде те пристигат. То обхваща всички полети, които се излитат от европейско летище, и тези, които кацат в Европа при полети със самолет на европейска авиокомпания.

Каква е големината на компенсацията за изпуснатото скачване?
По-малко от
2 часа
2-3 часа 2-4 часа Повече от
4 часа
Пристигането не се е състояло Разстояние
€125 €250 €250 €250 €250 Всички полети на разстояние до 1500 км
€200 €200 €400 €400 €400 Полети вътре ЕС с разстояние до 1500 км
€200 €200 €400 €400 €400 Полети зад границите на ЕС с разстояние между 1500 и 3500 км
€300 €300 €300 €600 €600 Полети зад границите на Европейския съюз с разстоянием над 3500 км
Как се пресмята разстоянието за изпуснатите скачени полети

Когато вие молите компенсация за изпуснато скачване, важно е да се знае общата продължителност на пътуването, а не тази нейна част, която вие изпуснахте.
Ако авиокомпанията изпусна скачения полет, тя носи за това отговорност, както за всички нейни полети, дори ако те са пристигнали до аварията. Тя също така носи отговорност за всякакви последващи засегнати полети, дори ако те се изпълняват от друга авиокомпания.

В КАКВИ СЛУЧАИ СЕ ПРИЛАГА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО EО 261
Ако вие сте изпуснали прехвърляне по вина на авиокомпанията, тя е длъжна да пререзервира вашите билети за следващия достъпен полет до точката на вашето пристигане;
Ако изпуснатото скачване означава, че полетът повече не съответствува на целта на вашия първоначален план за пътешествие, вие също така може да се възползвате със своето право за обезщетение на разходите;
Това право влиза в сила, ако вашият полет се задържа за пет и повече часа, ако той се отменя или на вас отказват в качване поради сръхрезервация на полета;
В съответствие с тази част на Постановлениео, вие може да помолите авиокомпанията да ви предостави обратен полет до първия пункт на тръгване и да върне пари за неизползвано пътуване;
Постановлението EО 261 ясно посочва това, че връщането на парите следва също така да включва вече извършените етапи на пътуването, ако полетът престана да съответствува на своето първоначално предназначение. Това особено е актуално за пътниците на скачените полети, които вече частично да изминали своя маршрут докато стана нарушението.
Claimоut опростява процеса за предявяване на претенции
Внесете някои подробности за своите полети
Ние ще ги проверим и ще съставим кейс
Ние ще водим всички преговори с авиокомпанията от ваше име
ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА ЗА 3 МИНУТИ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ЗАСЛУЖЕНАТА КОМПЕНСАЦИЯ
Да се провери компенсацията
Маршрут Авиопревозвач от ЕС Авиопревозвач, не влизащ в ЕС
От точка вътре в ЕС до точката също така вътре в ЕС Покриване Покриване
От точка вътре в ЕС до точка зад неговите граници Покриване Покриване
От точка зад границите на ЕС, до точката вътре в него Покриване Не се покрива
От точка зад границите на ЕС до точката също така зад неговите граници Не се покрива Не се покрива
;