iconПроверка на полета iconДа се влезе

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Защо ви трябва копие на моя паспорт или на документа, удостоверяващ личността?
Копието от документа, удостоверяващ вашата самоличност, на нас е необходимо само за да спазваме изискванията на трети страни, задействувани в процеса на разглеждане на претенцията, например, на авиокомпаниите. Ние сериозно подхождаме към неприкосновеността на вашия частен живот и осигуряваме пълна запазеност на вашите лични данни. Ние никога не ги предаваме на трети страни без ваше пряко съгласие. Също така ние спазваме всички европейски изисквания за защита на личните данни.
Защо на вас е нужно Съгласие от мен? С какво то се различава от Пълномощното?
Съгласието е важен документ, позволяващ ни законно да представяме вашите интереси и да искаме вашата компенсация от авиокомпанията на всички етапи от претенционната и съдебната работа. За наше съжаление, правилата в различните авиокомпании се различават едни от други. Поради това от една авиокомпания се иска Пълномощно, а от друга Съгласие на авиопътника. Ние ще ви помолим да подпишете Съгласието в процеса на подаване на заявката. Молим внимателно прочетете целия документ, попълнете всички необходими полета (в случай на необходимост) и го подпишете с ръка. Фотографирайте и изпратете на нас.
Кой следва да подписва документите от лицето на непълнолетните?
Ако във вашата заявка са посочени пътници по-малки от 18 години, всички документи и в това число Пълномощното следва да са подписани от родителите или официалния настойник. До подписа следва да се добави фразата: «от името на <име на детето˃».
Защо на вас са нужни документи като електронен билет, бордна карта или документа, удостоверяващ личността?
Тези документи са ни нужни за потвърждаване на данните на вашия полет. Освен това, тях искат да предоставите третите страни, авиокомпаниите, например, на които може да потрябва вашата бордна карта като потвърждение на вашата регистрация или качване в самолета.
Какви документи е нужно да ви се предоставят за подаване на заявка?
За обръщение в авиокомпанията за вашата компенсация на нас са необходими следните документи: вашият електронен билет и подписаното Пълномощно за всички пътници, изброени във вашата заявка. Също така при обработване на вашата заявка ние можем да поискаме от вас допълнителни документи, такива като бордна карта, паспорт или документ, удостоверяващ самоличността и други. Комплектът документи зависи от изискванията на другите страни, задействувани в процеса: на авиокомпаниите, а в някои случаи – на юристите и съдилищата.
Какво става с моите документи, когато те попадат при вас? Защитени ли са те?
Ние сериозно подхождаме към неприкосновеността на вашия частен живот и осигуряваме пълна запазеност на вашите лични данни. Ние никога не ги предаваме на трети страни без ваше пряко съгласие. Също така ние спазваме всички европейски изисквания за защита на личните данни, включвайки Общия регламент за защита на данните (GDPR).
Защо на вас са необходими толкова много данни от мен?
Ние разбираме, че попълването на формите и търсенето на документите не е най-приятното занятие, поради което ние се стараем да минимизираме този процес, запитвайки само принципиално важната за вашата претенция информация.
При мен не е останал електронният билет / бордната карта. Какво да се прави?
Електронният билет би трябвало да дойде на вашия електронен адрес, който сте посочили при резервацията. Тоест, ако вие не сте го премахнали, той все още следва да е във вашата електронна поща. Опитайте да осъществите търсене според названието на авиокомпанията в папката «Входящи» и «Кошница».
Купил съм авиобилет не пряко от авиокомпанията, а чрез посредник. Мога ли аз да разчитам на компенсация и на кой да подавам претенцията за нейно изплащане?
Независимо от това, кой и по какъв начин Вие е продал авиобилета, на Вас се полага компенсация. Във всички случаи отговорни за нарушението са авиокомпаниите, и претенциите за изплащане на компенсациите се предявяват към тях. Най лесен начин да се провери, можете ли Вие да получите компенсация от авиокомпанията, – да се попълни безплатната заявка на нашия сайт.
В продължение на какъв срок аз мога да подам претенция към авиокомпанията за компенсация?
В различни държави са различни изискванията, поради което всичко зависи от това, къде се намира главния офис на авиокомпанията или към юрисдикцията на съда на коя държава се относят делата с участие на превозвача. Но средно този срок е примерно 6 години.
Изгубила съм билета за самолет. Има ли начин да се започне процес за получаване на компенсация без билет?
Да, разбира се. Най-главното е, Вие да знаете номерът на Вашия полет, летищата на излитане и пристигане и точната дата, когато се е състоял полетът. Обаче, дори имайки цялата информация о своите авиопътници, авиокомпаниите не са склонни да я споделят и могат да поискат документи (копии от билета, бордната карта, електронния билет), потвърждаващи, че Вие наистина сте купили авиобилет.
Ако претенцията ще е подадена в съда, какви ще потрябват документи, за да може вие да представяте моите интереси?
Ако авиокомпанията неоснователно отклони обоснованата претенция за изплащането Ви на компенсация и на нас се наложи да се обърнем в съд, то на нас ще потрябва съгласие да представяме Вашите интереси в съда. Ние ще Ви съобщим за това допълнително.
Няколко лица (членове на семейство, приятели, пътешествуващи заедно и т.п.) заедно са резервирали авиобилети, и всички имена и фамилии са посочени в един документ за резервиране. Кой в този случай е длъжен да състави претенцията за изплащане на компенсация?
Вие едновременно можете да составите претенция за изплащане на компенсацията на името на всеки пътник, чийто билет е бил резервиран заедно с Вашия. Нужно Ви е да вкарате в нашата система данните на всеки пътник, и системата ще им изпрати позоваване за съставената от Вас претенция и за документа, който те ще са длъжни да подпишат, ако желаят ние да представяме техните права. Има и друг избор: всеки авиопътник може да състави претенцията за изплащане на компенсацията сам за себе си, отделно от другите пътници.
Мога ли аз самостоятелно да се обърна в авиокомпанията за компенсация?
Да, можете. Но, като правило, авиокомпаниите рядко се съгласяват за изплащане на компенсациите надявайки се, че физическите лица няма да са настойчиви в своите искания и няма да отидат в съда. В мнозинството случаи това работи и авиокомпаниите остават без наказание. 
За да стигна до местоназначението, аз трябваше да купя билет от друга авиокомпания. Мога ли аз да разчитам за компенсация на полета и обезщетение на допълнителните пътни разноски?
Всички допълнителни разходи, потвърдени с квитанции: разходи за хотел, хранене, нови билети, необходими за да се пристигне в нужната дестинация, следва да са платени от авиокомпанията незабавно. В мнозинството случаи проблеми с компенсирането на тези разходи на авиопътниците няма.
Какво да се прави, ако моят билет е бил платен от организация чрез безкасово плащане? Кой ще получи компенсацията?
Правото за получаване на компенсацията принадлежи САМО НА ПЪТНИКА, а не на този, който плати билета. Компенсацията ще получите вие.
Вие не сте намерили отговор на своя въпрос?
Ако Вие не сте сигурни за това, че Ви се полага компенсация или при Вас са останали други въпроси, напишете ни – ние ще отговорим оперативно на тях.