КАКВИ СА ПРАВАТА НА АВИОПЪТНИЦИТЕ?

Правата на пътника са защитени с Регламент (ЕО) 261/2004. То предвижда общи права на пътника за компенсиране на полета в случай задържане на полета повече от 3 часа, негова отмяна и прекалено резервиране.

Кои държави подпадат под действието
на Постановление (ЕС) № 261/2004

В състава на ЕС влизат 28 държави, включвайки Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, остров Реюнион, Майота, Сен-Мартен (Френски Антилски острови), Азорски острови, Мадейра, Канарски острови, а също така Исландия, Норвегия и Швейцария.

Какво означава проваляне на полета?

Полетът се смята за провален и вие можете да поискате компенсация в случае ако:

  • Полетът е бил задържан и е пристигнал в дестинацията със закъснение с повече от 3 часа.
  • Полетът е бил отменен за по-малко от 14 дни до излитането.
  • Авиопревозвачът се е отказал да ви вози поради отсъствие на свободни места в самолета.

ПРОВАЛЕН ПОЛЕТ?
ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ КОМПЕНСАЦИЯ ДО 700 ДОЛАРА.

Проверете полета

ПРАВАТА НА АВИОПЪТНИЦИТЕ В ЕС СЕ ПРИЛАГАТ В СЛУЧАЙ:

  • Ако вашият полет се осъществява в границите на ЕС и се изпълнява както от авиокомпания на ЕС, така и от авиокомпания, не принадлежаща на ЕС.
  • Ако вашият полет пристига в ЕС зад границите на ЕС и се изпълнява от авиокомпания на ЕС.
  • Ако вашият полет излита от ЕС в държава, не влизаща в ЕС, изпълнявана от авиокомпания, както влизаща, така и не влизаща в ЕС.
  • Ако вие още не сте получили предимства (компенсация, промяна на маршрута, помощ на авиокомпанията) предизвикани от проблеми, свързани с този полет, предвидени от съответното законодателство на държавата, не влизаща в ЕС.

Маршрут Авиопревозвач от ЕС Авиопревозвач, не влизащ в ЕС
От точка вътре в ЕС до точката също така вътре в ЕС Покриване Покриване
От точка вътре в ЕС до точка зад неговите граници Покриване Покриване
От точка зад границите на ЕС, до точката вътре в него Покриване Не се покрива
От точка зад границите на ЕС до точката също така зад неговите граници Не се покрива Не се покрива

ПРЕТЕНЦИЯ ЕС 261 - СЪЩЕСТВУВА ЛИ КРАЕН СРОК
ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯТА?

Вашето право за компенсация в съответствие с EC 261 с времето изтича, но срокът на неговото действие варира от държава към държава. Обърнете внимание, че държавата, в която вие подавате заявка за компенсация, не зависи от вашето гражданство, а се определя от това, къде се намира щаб-квартира на авиокомпанията, или от това, какъв съд обладава с юрисдикция в делата, засягащи авиокомпаниите.

1 година 2 години 3 години 5 години 6 години 10 години
Белгия Исландия Австрия България Кипър Латвия
Полша Холандия Хърватия Франция Ирландия Литва
Словакия Чешска Република Гърция Великобритания Люксембург
Словения Дания Унгария Малта**
Швейцария Естония Испания
Италия* Финландия
Германия
Норвегия
Португалия
Румъния
Швеция
  • ** Италия - 26 месеца
  • ** Малта - Няма краен срок

КАКВА СУМА ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ КАТО КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА ПРОВАЛЯНЕ НА ПОЛЕТА?


Ако далечината на вашия полет е била:

До 1500 км.

Вие можете да разчитате на:

€250

Ако далечината на вашия полет е била:

От 1500 до 3500 км.

Вие можете да разчитате на:

€400

Ако далечината на вашия полет е била:

Над 3500 км.

Вие можете да разчитате на:

€600

В КОЙ СЛУЧАЙ ВИЕ НЯМАТЕ ПРАВА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ?

Закъснението е било по-малко от 3 часа

Вашият полет се е задържал, но е пристигнал в крайната дестинация със закъснение по-малко от 3 часа.

Отмяна на полета е станала повече от 14 дни до датата на прилитане.

Ако Вашият полет е бил отменен повече от 14 дни до планираната дата на пристигане, полетът не се смята подлежащ за компенсация.

Стачки и инциденти

Стачки в авиокомпаниите или летищата, или други инциденти, не поддаващи се на контрол на авиокомпанията, могат да се разглеждат като извънредни обстоятелства, правещи полета не подлежащ за компенсация.

Лоши условия на времето

Ако сривът на полета е станал поради условия на времето в летището на излитане или в дестинацията, правещи експлоатацията на самолета небезопасен, вие нямате права за компенсация поради негово проваляне.

Дефекти в производството на самолета

Ако самолетът излиза от строй в резултат на производствен брак (и не на небрежно техническо обслужване), то това се смята за извънредно обстоятелство. По такъв начин, вие нямате права за компенсация.

Превозвач или оператор на полета, не взлизащ в ЕС

Дори, ако вие летите за държава в ЕС, но вашият превозвач не е регистриран в Европейския съюз, вие не можете да претендирате за компенсация.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА ЗА 3 МИНУТИ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ЗАСЛУЖЕНАТА КОМПЕНСАЦИЯ
Да се провери компенсацията