КОМПЕНСАЦИЯ В СЛУЧАЙ НА АВИО СТАЧКА

Искайте компенсация за стачка в авиокомпанията в големина до 600 евро.

Какво се случи?
Откъде
Накъде
ЗАПИТАЙТЕ НИ:
КАК ДА СЕ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИЯ В СЛУЧАЙ НА СТАЧКА В АВИОКОМПАНИЯТА?

Как често вие виждате такива заглавия в пресата или при регистрация в летището?

Стачката на сътрудниците на авиокомпания води до сериозни нарушения в разписанието на полетите.
Това е много неудобно за авиопътниците. Ако вашият полет е задържан поради стачка в авиокомпанията, вие можете да имете право за компенсация в големина до 600 евро.

ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ЗА КОМПЕНСАЦИЯ В СЛУЧАЙ НА СТАЧКА, АКО:
Вашият полет е бил прекъснат поради стачка на сътрудници на авиокомпанията;
Вашият полет е бил или задържан за 3 часа или повече, или е отменен по-малко от 14 дни до излитането;
Вашият олет би трябвало да излети от ЕС или да се приземи в ЕС и да се изпълнява от авиокомпания на ЕС;
Вие сте имали потвърждение на резерацията на авиобилета;
Провалянето на полета е станало през последните 3 години;
Ако сте се качили на резервен полет, вашето ново време на пристигане значително се е отличавало от вашия първоначален полет.

Стачки на персонала на авиокомпаниите - това са стачки, в които участвуват работници на авиокомпанията, в това число пилоти, стюардеси/стюарди, инженери на авиокомпанийте и други сътрудници, работещи пряко в авиокомпанията. Ако вие резервирате полет, който е бил прекъснат поради стачка на авиокомпанията, авиокомпанията може да ви изплати компенсация за причинените неудобства.

Същото е свързано с това, че в съответствие със законодателството на ЕС, наричано Постановление на EО 261, авиокомпаниите са длъжни да изплащат компенсация на пътниците за проваляне на полетите, за които те носят отговорност. Тук влизат и прекъсвания на полетите, предизикани от стачки на сътрудниците на авиокомпаниите. По такъв начин, ако вашият полет е бил отменен във връзка със стачка, вие може да имате право за компенсация в съответствие с Постановлението на EО 261.

В КАКЪВ СЛУЧАЙ АЗ НЯМАМ ПРАВО ЗА КОМПЕНСАЦИЯ ПОРАДИ СТАЧКА?
Стачки на сътрудници от службата за сигурност на летището;
Стачки на оператори за обработване на багажа;
Стачки на сътрудниците за управление на въздушното движение;
Стачки, предизвикани от политически безредици.

През това време, когато стачките на сътрудниците на авиокомпанията се намират под контрол на авиокомпанията, всички останали стачки се смятат за "извънредни обстоятелства". Извънредни обстоятелства са всякакви събития или ситуации, които напълно се намират извън контрола на авиокомпанията и не могат да са предотвратени, дори ако са били предприети разумни мерки за защита от тях. В такива случаи авиокомпанията не носи отговорност.

КАКВА КОМПЕНСАЦИЯ АЗ МОГА ДА ПОЛУЧА ПОРАДИ СТАЧКА В АВИОКОМПАНИЯТА?

Някой път стачките на сътрудници на авиокомпанията могат да докарат до пълна отмяна на вашия полет. Ако вашият полет е бил отменен във връзка със стачка, на вас може да се полага компенсация! Вие имате право за компенсация, ако авиокомпанията ви е уведомила по-малко от 14 дни до излитане на полета и не е могла да ви предложи алтернативен полет, пристигащ примерно в същото време.

По-малко от
2 часа
2-3 часа 2-4 часа Повече от
4 часа
Пристигането не се е състояло Разстояние
€125 €250 €250 €250 €250 Всички полети на разстояние до 1500 км
€200 €200 €400 €400 €400 Полети вътре ЕС с разстояние до 1500 км
€200 €200 €400 €400 €400 Полети зад границите на ЕС с разстояние между 1500 и 3500 км
€300 €300 €300 €600 €600 Полети зад границите на Европейския съюз с разстоянием над 3500 км
Когато делото стига до отмяна на полета, авиокомпанията е длъжна да предложи на пътника следните 3 възможности за избор:
Връщане на пари
На Вас ще е върната пълната стойност на билета.
Възможна алтернатива
Авиокомпанията е длъжна колкото може по-бързо да ви предостави нов начин да стигнете до крайната дестинация.
Алтернатива в удобен за вас ден
Вие може да се възползвате с алтернативен транспорт до крайната дестинация в друго време - при условие за наличие на свободни места.
ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА ЗА 3 МИНУТИ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ЗАСЛУЖЕНАТА КОМПЕНСАЦИЯ
Да се провери компенсацията
Маршрут Авиопревозвач от ЕС Авиопревозвач, не влизащ в ЕС
От точка вътре в ЕС до точката също така вътре в ЕС Покриване Покриване
От точка вътре в ЕС до точка зад неговите граници Покриване Покриване
От точка зад границите на ЕС, до точката вътре в него Покриване Не се покрива
От точка зад границите на ЕС до точката също така зад неговите граници Не се покрива Не се покрива
;